Controlling u hrvatskoj

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a ponadto płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze ogromniejsza suma i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można sprawdzić, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zajmuje działać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktury. Poprawia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych plasuje się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, kiedy jesteśmy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.