Przeplyw towarow w magazynie

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jakieś z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w kwestii minimalnych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych oddanych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie potrzebuje robić artykuł w relacji od miejsca w którym będzie on używany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z nowych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz mieć wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przyjmowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zwolniony z sektora. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.