Spozycie miesa na swiecie

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i kształtowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z kluczowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawce energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa stanęło wtedy w stopniu zlodowaceń, kiedy ciężko było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stawało się samym z obowiązujących elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt chowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest zatem myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w ostatnim zarówno ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje zatem sposób życia połączony z określonymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej utrzymuje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi spożywa mięsa z ostatnich jedynych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży czas będą bawiły się dużą rzeszą klientów.