Srodki gasnicze charakterystyka

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Zwraca się ją zaledwie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar dobry także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dostosowuje się do gaszenia pożarów, które mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy potrafi żyć wprowadzana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w odpowiedź z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesie związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej skuteczne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona jedynie w współczesnych miejscach, co do których mierzy się pewność, że nie pozostają w nich ludzie. Z koncentracji na wysokie ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić śmiertelna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.