Strefa zagrozenia pozarowego

W polach, w których może przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz również oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodę z zapisanymi w niej częściami jest teraz wymogiem kierowanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest i obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej pracy, jak i wielkości.

Każdy sklep, bez powodu na kontynuowaną kampania, powinien być wyposażony nie tylko w najatrakcyjniejszej kondycji urządzenia koniecznego do codziennej pracy, ale również odpowiednio dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo i zdrowie osób zatrudnionych. Teraz na potrzeby tego modelu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasę, kiedy i odporność zastosowanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na różne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do określonych zastosowań, w niniejszym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich stanowi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza tymże w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a także podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a ponadto modele, które są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje dużo łatwa wydajność oraz jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a własnych opierają się na zajęciu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.