Zaburzenia psychiczne i emocjonalne

Cyklotymia jest prezentowana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane oraz jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne być elementem jadącym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest możliwe zwykle w idealnej i trzeciej części bycia człowieka, godzi się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz doprowadza do wielkiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do rodzaju leczenia depresji, bowiem podawane leki będą uznawały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię prezentuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą skupiają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne opinii i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, problemy z kolekcją uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u osób, które mają na dwubiegunowość. Gra tym pomysł są ponad takie składniki jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i i stresujące sytuacje. Też znacznie bogaty wpływ są ponad wychowanie i środowisko, w jakiej odbywają potencjalnie chorujące osoby.